• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

 

Başvuruda Kullanılabilecek Sınavlar ve Diplomalar (Lise Bitirme Sınavları), Taban Puanlar

SAT (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç)

Evidence Based Reading and Writing ile Matematics testi toplamı en az 1100 puan

ACT (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç)

Matematik (math) ve Fen (science reasoning) toplamı en az 22 puan

İÜYÖS

Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 50 puan/ Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 40 puan/ Meslek Yüksekokulları için en az 30 puan

GCE (A Level) (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç)

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda  A  seviyesi

Abitur (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç)

En fazla 4 puan