• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

  1. Başvurular Mayıs - Haziran ayında talep edilen tüm belgeler ile birlikte toplanır. 
  2. Fakülte ya da Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları belgeleri tek tek inceler ve değerlendirir. 
  3. Fakülte ya da Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları tarafından çeşitli kriterlere göre öğrenciler seçilir ve resmi karar ile birimimize bildirilir.
  4. Kabul edilen yedek ve asil öğrenciler Ofisimiz tarafından ilan edilir.
  5. Kabul edilen her asil adaya kabul mektubu gönderilir ve konsolosluklara, elçiliklere bilgi verilir.