• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Üniversitemizin Uluslararası Öğrenci Özlük ve Akademik İşlevlerini, Kamu İç Kontrol Sistemi çerçevesinde standartlara uygun olarak, etkin bir biçimde gerçekleştirerek,  en kısa süre ve en iyi hizmet ilkelerini hedef alan yeni kamu yönetimi anlayışını benimseyip sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bir birim olmak.