• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

Üniversitemiz, ilk kez 1981 yılında Uluslararası Öğrenci kabul etmiştir. 2004-2005 akademik yılından itibaren ise Uluslararası öğrenci kabulu her yıl artarak devam etmiştir. 

Son yıllardaki Uluslararası Öğrenci sayısındaki artış Üniversitemize gerek akademik gerekse sosyal açıdan farklı boyutlarda kazanımlar sağlamıştır.

100 ülkeden yaklaşık 6.000 öğrencinin bir arada olması farklı kültürlerin kaynaşmasını sağladığı gibi Uluslararasılılaşmanın da önünü açmıştır.

Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 2012 yılında kurulmasının ardından ise öğrenci kabul ivmemiz her geçen yıl daha da artarak devam etmiştir.