• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

2020-2021 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci İkinci Yerleştirme tercihleri 17-22 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Adaylar GAÜNYÖS 2020 veya İÜYÖS 2020 sınav puanları ile tercih yapabilecektir.

Başvuru linki: https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

 

Uluslararası Öğrencilerin Programlara yerleşebilmek için alınması gereken asgari GAÜNYÖS ve İÜYÖS taban puanları:

  • Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 50 puan
  • Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 40 puan
  • Meslek Yüksekokulları için en az 30 puan

 

Uluslararası Arapça Eğitim Programlarına yerleşebilmek için alınması gereken asgari GAÜNYÖS ve İÜYÖS taban puanları (Yalnızca Suriye/Filistin uyruklular için)

  • İlahiyat Fakültesi için en az 30
  • Gaziantep Eğitim Fakültesi için en az 30
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 30