• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

2023-2024 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci ek tercihler online olarak yapılacaktır.

Üniversitemizde öğrenci olan uluslararası öğrenciler başvuru yapamayacaktır.

Tercih tarihleri 21-26 Eylül 2023
Sonuç ilan tarihi 28 Eylül 2023
Kayıt tarihleri 29 Eylül-3 Ekim 2023

Adaylar sadece GAÜNYÖS, TR-YÖS veya İÜYÖS sınav puanları ile başvuru yapacak ve en fazla 10 tercih yapabilecektir.

Tercih Bağlantısı: https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

NOT 1: Mavi Kart sahibi adaylar Mavi Kartlarını tercih esnasında sisteme yüklemek zorundadır. Ayrıca tercih esnasında kimlik tipi olarak Mavi Kart seçilmelidir. Aksi takdirde öğrenci kabul edilse dahi kaydı yapılmayacaktır.

NOT 2: Uyruğundan biri T.C. olan adaylar sisteme "Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" yüklemek zorundadır (T.C. Vatandaşlığını hangi Kanun Maddesine göre aldığını belgelemelidir).

NOT 3: Henüz lise diplomasını almamış olan adaylar sisteme mezun olduğu/olacağı tarihi ve mezuniyet notunu içeren resmi belge yüklemelidir.

NOT 4: T.C. uyruklu olup, liseyi yurt dışında okuyarak tamamlamış adayların, yurda giriş çıkış belgesini eklemesi gerekmektedir.

Programlara yerleşebilmek için alınması gereken asgari GAÜNYÖS 2023 ve İÜYÖS 2023 taban puanları

Tıp Türkçe, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 50 puan

Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 40 puan

Meslek Yüksekokulları için en az 30 puan

Programlara yerleşebilmek için alınması gereken asgari TR-YÖS 2023 taban puanları:

Tıp Türkçe, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 250 puan

Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 200 puan

Meslek Yüksekokulları için en az 150 puan

Bilgisayar Mühendisliği programına yalnızca TR-YÖS 2023 sonuçları ile başvuru, kabul, kayıt işlemi yapılacaktır.