• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

2023-2024 Akademik Yılı Uluslararası Arapça Eğitim Programları (Merkez kampüste bulunan) için online başvuru, kabul ve kayıt takvimi aşağıdadır.

Tercih tarihleri:

15-19 Eylül 2023

Sonuç ilan tarihi:

21 Eylül 2023

Kayıt tarihleri:

22-26 Eylül 2023

Başvuru alınacak Lisans Programları:

  • Sınıf Öğretmenliği (Arapça)
  • İlahiyat (Arapça)

Sadece Suriye ve Filistin uyruklu adaylar başvuru yapabilecektir.

Merkez kampüste bulunan Arapça Uluslararası Eğitim Programları yerleştirmelerinde TRYÖS / GAÜNYÖS / İÜYÖS sonucuna göre yerleştirme yapılır. .

Başvuru açılan programlarda, adayın, TRYÖS için en az 200/500 ve GAÜNYÖS/İÜYÖS için en az 40/100 puana sahip olması gerekir.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1. Lise Diploması; aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.

2 Lise Not Döküm Belgesi / Orta Öğretim Bitirme Sınav sonucu: Öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı örneğini tercüme edilmiş ve resmi makamlarca onaylanmış fotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir. Aday, varsa, orta öğretim bitirme sınav sonucunu gösterir belgesini de bu belge ile birlikte yükleyebilir.

3. Sınav Sonuç Belgesi; TRYÖS / İUYÖS / GAUNYÖS belgesi için sadece 2023 yılı sonucu kabul edilmektedir.

4. Pasaport / Kimlik / Mavi Kart Belgesi; Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır. Mavi Kart sahibi adaylar Mavi Kartlarını tercih esnasında sisteme yüklemek ve "kimlik tipi" olarak "mavi kart" sekmesini işaretlemek zorundadır. Aksi takdirde kabul edilmiş olsa dahi kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

5. Nüfus Kayıt Örneği: Çift Uyruklu olarak başvuracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığı kazandıklarına dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Bu belgeyi resmen sunamayan aday, kayıt yaptıramaz. Uyruğundan biri T.C. olan adaylar sisteme ailesini de içeren "Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği" yüklemek zorundadır (T.C. Vatandaşlığını hangi Kanun Maddesine göre aldığını belgelemelidir.)

NOT:

1. Tabloda belirtilen kriterler, minimum başvuru kriterleri olup, bu kriterleri sağlıyor olmak kabul almayı garantilememektedir

2. Başvuru ücreti alınmayacaktır.

3. Gaziantep Üniversitesi’nin herhangi bir eğitim danışmanlık şirketi ya da şahıslar ile anlaşması bulunmamaktadır.

4. Suriye Arap Cumhuriyeti pasaportu ile başvuran tüm adayların kayıt esnasında denklik belgesi sunması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmiş olsa dahi kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

5. Öğrenim ücretleri yalnızca Halk bankası’ndan alınmaktadır. Öğrenim ücretleri ektedir.

6. Henüz ortaöğretim diplomasını almamış olan adaylar sisteme mezun olduğu/olacağı tarihi ve mezuniyet notunu içeren resmi belge yüklemelidir.

Tercih linki: https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

Doküman/Dosya
arapca-program-ucretleri-v31292912931.pdf