• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

2023-2024 Akademik Yılı Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine!


Türkçe Muafiyet Sınavı, 25.09.2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAÜN TÖMER) tarafından yapılacaktır.

 

Duyur ektedir.

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/T%C3%9CRK%C3%87E%20MUAF%C4%B0YET%20SINAVI%20DUYURUSU%202023%20(YABANCI%20UYRUKLU%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N).pdf