• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim aldıkları alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak sağlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerini aktarabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür.

Uluslararası Öğrenci Akademisi programlarından ve diğer etkinliklerden Türkiye Burslusu Öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm Uluslararası Öğrenciler yararlanabilir.

Detaylı bilgi için: https://turkiyeburslari.gov.tr/tr/duyuru/2021-uluslararasi-ogrenci-akademisi-basliyor

Başvuru için: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2021