• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bursları çatısı altında her yıl “Uluslararası Öğrenci Akademisi” programını düzenlemektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi programına Türkiye Burslusu öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm uluslararası öğrenciler başvurabilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/tr/duyuru/uluslararasi-ogrenci-akademisi

Başvuru için: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/