• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

KAYIT TARİHLERİ

Asil liste için: 30 Temmuz - 9 Ağustos 2018

Yedek liste için: 14-16 Ağustos 2018

Kayıt Adresi: Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Lise Diploması, aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.
 2. Diploma Denklik Belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır. Geçici süreli verilen denklikler kabul edilmemektedir.
 3. Not Durumu Belgesi (transkript), öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş ve resmi makamlarca onaylanmış fotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir.
 4. Sınav Sonuç Belgesi, başvuruda sunulmuş olan belgenin aslı sunulmalıdır.
 5. Varsa Türkçe ya da İngilizce Yeterlilik Belgesi
 6. Vesikalık fotoğraf (8 adet), son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.
 7. Pasaport/Kimlik Fotokopisi, Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır.
 8. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölüm/programlarına kabul edilen öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporu (Çoklu Hekim Raporu) sunması gerekmektedir.
 9. Çift Uyruklu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Vatandaşlığa geçtiğine dair bu belgeyi resmen sunamayan öğrenci kayıt olamaz.
 10. Mavi kart ile kayıt yaptıracak adayların, mavi kartlarının aslını ve fotokopisini sunmalıdır.
 11. Öğrenim ücretinin ödendiğini belgeleyen dekont ya da bankadan alınmış olan resmi dekontun kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

NOT: Genel Sağlık Sigortası, kayit yaptiran öğrenciler üç ay içinde yabanci kimlik numaralari ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmalari gerekmektedir. Başvuru yapmadiklari takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlik kuruluşundan yararlanamayacaklardir.

İkamet teskeresi olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte
yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.

Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.

ASİL LİSTE'den kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kabul mektubunu aşağıdaki linkten alabilir.

Kabul Mektubu

 

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/dis%20hekimligi.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/egitim.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/fef.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/guzel%20santlar%20fak-sinema%20tv.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/hukuk.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/iibf.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/ilahiyat.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/ileti%C5%9Fim%20fak-gazetecilik.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/mimarl%C4%B1k.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/muhendislik.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/sa%C4%9Fl%C4%B1k%20bilim%20fak-%20hemsirelik.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/sa%C4%9Fl%C4%B1k%20myo.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/t%C4%B1p%20fakultesi.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/turizm.pdf

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/ucak%20uzay.pdf

 

 

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/_yonerge.PDF

http://iso.gantep.edu.tr/upload/files/_ucretler.pdf