• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN BURS BAŞVURUSU

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021

Başvuru Adresi: tbbs.turkiyeburslari.gov.tr

Başvuru Şartları:

• Lisans ve ön lisans adayları için 01.01.2000 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

• Türkiye’de bir üniversiteye 2021 yılında lisans veya ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere kayıt yaptırmış olmak,

*Öğrencilerin başvuru esnasında aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi ve ders kaydı yaptığını gösterir belge yüklemesi gerekmektedir, bu belgeleri yüklemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genel Şartlar:

• Türkiye Bursları seçimleri, akademik ve sosyal başarı esasına dayanmaktadır. Bu nedenle başvurduğunuz programın akademik şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

• Başvuru yapılan düzeyde daha önce Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir kamu kuruluşundan burs alanlar/almış olanlar Türkiye Burslarından faydalanamazlar.

• Adayların Türkiye’deki eğitimine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin, kronik rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.

• Türk vatandaşlığı olan veya çifte vatandaş olan adaylar başvuru yapamazlar.

• Adaylar kayıtlı oldukları üniversite ve bölümlerde burslandırılmak üzere değerlendirilecektir.