• 0 (342) 317 12 39 - 0 (342) 317 12 42

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

Kayıt Tarihi: 6 - 16 Eylül 2021

Kayıt Adresi: Uluslararası Öğrenci Ofisi (Kayıtlar yüz yüze yapılacaktır.)

Kayıt için gerekli evraklar:

 1. Lise Diploması: Aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır. Geçici Eğitim Merkezinden mezun olanların “Lise Diploması” sunması gerekmektedir. Geçici Eğitim Merkezi diploması kabul edilmemektedir.
 2. Diploma Denklik Belgesi: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınmaktadır. Geçici süreli verilen denklikler kabul edilmemektedir.
 3. Not Durumu Belgesi (Transkript): Öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş ve resmi makamlarca onaylanmış fotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir.
 4. Varsa Türkçe ya da İngilizce Yeterlilik Belgesi
 5. Vesikalık fotoğraf (8 adet), son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5 x 6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.
 6. Pasaport/Kimlik Fotokopisi, Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır.
 7. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Havacılık Yönetimi Programına yerleşen adaylar,

  a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmaması gerekmektedir.
  b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almalıdır (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

 8. Çift Uyruklu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi sunması gerekmektedir. Ayrıntılı olmayan vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir. Vatandaşlığa geçtiğine dair bu belgeyi resmen sunamayan öğrencinin kaydı yapılmayacaktır.
 9. Mavi kart ile kayıt yaptıracak adayların, mavi kartlarının aslını ve fotokopisini sunmalıdır.
 10. Öğrenim ücretinin ödendiğini belgeleyen dekont ya da bankadan alınmış olan resmi dekontun kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.
 11. Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olan ve orta öğretim diplomasını yurt dışından almış olan adayların, orta öğretim sürelerinin tümünü yurt dışında okuduğunu gösteren detaylı belge sunmaları gerekmektedir.

NOT1: Kesin kayıt takvimi dışında kayıt yapılmayacak olup, yedek öğrenci kabulü bulunmamaktadır. Eksik evrak ile kayıt alınmayacaktır.

NOT2: Kayıt esnasında, doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın yüzde 10’unun aşılmamasına dikkat edilecektir.

NOT3: İkamet teskeresi olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte
yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.

NOT4: Tüm öğrencilerimizin yerleştiği programa göre ekte bulunan öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir. Ödemeler Halk Bankası'na yapılacaktır.

NOT5: Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası için üç ay içinde yabancı kimlik numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlik kuruluşundan yararlanamayacaklardır.

NOT6: Kayıt işlemlerini bitiren öğrenci ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ'ne (OBS) giriş yapabilir.
OBS’ye giriş aşağıda belirtilen linkten yapılmaktadır.
https://obs.gantep.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

OBS’ye giriş için öncelikle şifre sıfırlama alanından gerekli alanları doldurup şifre alınız.
Şifrenizi aldıktan sonra kullanıcı adınız, öğrenci numaranızdır.

Doküman/Dosya
YÖNERGE-sayfalar-4-1512899-2.pdf
GAÜN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 312899-0.pdf